רישום כעוסק פטור מותנה בסכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי ובסוג המקצוע.
עצמאי/כעוסק  שסכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו נמוך מ”הסכום הקובע”. (הסכום הקובע מתעדכן בחקיקה פעם בשנה,  בשנת 2015 הסכום הקובע היה 100,000 ₪), יוכל להירשם במע”מ כ”עוסק פטור”.

 

לא כל אחד יכול להירשם כעוסק פטור

בעלי מקצוע  כגון: רופא, אדריכל, טכנאי,

טוען רבני ומנהל חשבונות, יחוייבו להירשם כעוסק מורשה.
וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלהם .

 

עוסק פטור נבדל מעוסק מורשה

א) עוסק פטור פטור מתשלום מס ומהגשת דו”חות מע”מ חודשיים.

ב) עוסק פטור נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות בשנה הקלנדרית שחלפה.

ג) עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.

ד) עוסק פטור אינו רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו.

 

 מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

עוסק פטור, שמחזור העסקאות שלו גבוה מ-“הסכום הקובע”, נדרש להירשם כעוסק מורשה.

 

פרטים נוספים בעניין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכיו”ב ניתן לקבל במשרד מע”מ הקרוב למקום עסקך.

 

מתוך מדריך מע”מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש

 

“אופק פיננסי”  הותאמה במיוחד לעוסק פטור. התוכנה לא מאפשרת לעוסק פטור להפיק מסמכים שאינו רשאי, כדי למנוע טעויות. הפקת הדוחות  הותאמו במיוחד לעוסקים פטורים.

אופק פיננסי מאפשרת לשלוח חשבון עסקה כדרישת תשלום ללקוח, בעת גביית התשלום ניתן להפיק קבלה על סמך דרישת התשלום.