חשבונית מס  היא מסמך רשמי, המחויב על פי חוק, המהווה הוכחה על ביצוע עסקה בין ספק ללקוח ומשמשת את הצדדים לצורכי דיווח והתחשבנות מול שלטונות המס, מס הכנסה ומע”מ.

מה נדרש על גבי חשבונית מס?

על גבי החשבונית יופיעו הפרטים הבאים אשר אמורים לתעד את העסקה והתשלום בגינה:
• פרטי בעל העסק כולל מספר עוסק מורשה
• פרטי הלקוח
• מספר סידורי של החשבונית
• רישום על כך שהחשבונית היא המקור
• תאריך ביצוע העסקה
• פרטים על העסקה כולל כמות ומחיר
• סה”כ תשלום
• סה”כ מע”מ
• סה”כ התשלום לאחר הוספת המע”מ
• חתימת בעל העסק או מי מטעמו

מתי נדרשת הוצאת חשבונית?

בכל עסקה שנעשית בין שני צדדים, כאשר אחד מהם לפחות מוגדר כעוסק מורשה, נדרשת הפקת חשבונית מס: בעסקה בה הועבר כסף תמורת סחורה או שירות, בעסקה בה הועברה סחורה תמורת סחורה או שירות תמורת שירות וכד’. את החשבונית יש להוציא לפי הסיכום שנערך בין הצדדים: עם החתימה על הזמנת העבודה או עם תחילת הפרויקט או עם סיומו או בשלבים.

איך מפיקים חשבונית מס?

ישנן דרכים שונות להפקת חשבוניות:
פנקס חשבוניות – הדפסת החשבוניות נעשית בבתי דפוס. לאחר העברת הפרטים המלאים, בית הדפוס מספק פנקס חשבוניות הכולל כמות נדרשת של חשבוניות, כאשר כל חשבונית מופיעה בשניים או שלושה עותקים עם קופי.
חשבונית דיגיטלית  – כיום ניתן להנפיק חשבוניות בצורה קלה ונוחה יותר באמצעות תוכנה להפקת חשבוניות. שימוש בתוכנה להפקת חשבוניות משפרת את תדמית העסק ומאפשרת מעקב מצוין על החשבוניות ועל התשלומים המתקבלים בגינם. התוכנות להפקת חשבוניות צריכות להיות מאושרות ע”י שלטונות המס בישראל.

דוגמה של מסך הפקת חשבונית מס קבלה אופק פיננסי

חשבונית מס קבלה